گالری

علی صدوقی جوانترین کارآفرین فرش ماشینی در ایران که به تازگی جایزه کارآفرینی برتر ملی ایران را اخذ نموده ضمن عرض تبریک به مردم ایران در‌ مصاحبه خود گفت :بنده که در آستانه ۳۰ سالگی هستم فعالیت خود را از دوران نوجوانی در صنعت فرش ماشینی و صادرات آن آغاز کردم که شکوفایی و شروع حرفه ای کار‌ خود را از زمان دوران تحصیلی دانشگاه در شرکت پدر و با راهنمایی ایشان آغاز نمودم وی افزود: امروزه برای فروش بین المللی و ورود به بازار های صادراتی دانستن زبان های خارجی عربی و انگلیسی و آشنایی به فرهنگ زندگی کشور ها برای ایجاد ارتباط با آن ها ضروری است.